Welkom bij liften bulcke,
waar kwaliteit de trots is van vakmanschap

onderhoud | herstelling | modernisatie

Liften Bulcke is een dynamisch bedrijf met jarenlange ervaring op het gebied van het onderhouden, repareren en moderniseren van personenliften.

Kwaliteit, techniek en service staan bij ons al sinds 1970 op een hoog niveau.

Liften Bulcke is een onafhankelijk bedrijf en is daarom in staat om alle aspecten van uw liftinstallatie op lange termijn te waarborgen.

uw lift, onze zorg!

firma Bulcke

De firma werd opgestart door Pierre Bulcke in 1970.
Hij was de eerste die het aandurfde om een onderhoudsbedrijf voor liften aan de Oostkust op te starten.

Dank zij een persoonlijke service die nog steeds geleverd wordt, staan we er meer dan 40 jaar later nog steeds.

Liften Bulcke bvba staat thans onder leiding van Chris Bulcke en is hoofdzakelijk werkzaam als aannemer en onderaannemer, zowel in de private als in de openbare sector.

De voornaamste activiteiten zijn:

In 2000 behaalden wij het ISO 9002 certificaat en in 2003 behaalden wij, als tweede onderhoudsfirma in België, het ISO 9001 label. Hierdoor kunnen wij aan de eisen, wensen en verwachtingen van klanten voldoen.

De kracht van Liften Bulcke bvba ligt in de meer dan 40 jaar ervaring en de kleinschaligheid, waardoor er zeer kort op de bal kan gespeeld worden.
We besteden aandacht aan het verhogen van onze functionaliteit door het opstellen en opvolgen van meetbare doelstellingen. De resultaten worden jaarlijks geëvalueerd en getoetst aan geformuleerde doelstellingen.
Verbeteringen worden doorgevoerd waar nodig. Ook zorgen we ervoor dat het onderhoud tijdig gebeurt, zodat we een minimum aan defecten hebben. Minimum aan defecten = tevreden klanten!

Via bestendige verbetering en concurrentiële prijzen voeren we onze opdrachten tijdig en vrij van fouten uit.

wij zijn pas tevreden als de klant tevreden is!

wat doen we

Onze doelstelling

Meer kunnen met minder!

Onderhoud

Door onze inspanningen voor het behalen van een ISO 9001 kwaliteitscertificaat, dient uw lift slechts twee maal per jaar gekeurd te worden door een erkend keuringsorganisme.
(EDTC: Externe Dienst voor Technische Controles)

Herstelling

Wij staan 24u/24u te uwer beschikking, ook tijdens het weekend en feestdagen.
Uw oude lift kunnen wij vernieuwen naar uw wensen.

Modernisering

Wij voeren de opmerkingen van de risicoanalyses uit.
Wij plaatsen o.a. nieuwe stuurborden met frequentieregeling. Dit zorgt voor een comfortabele rit waarbij de lift zeer traag aanzet en stopt, waardoor de niveauverschillen tot een minimum herleid worden.

Werkgebied

De driehoek Knokke – Wenduine – Brugge.

het team

Chris Bulcke, zaakvoerder

Dylan Bulcke, 3de generatie

Alain Verheye

realisaties: voor & na

in memoriam

Pierre Bulcke
°1938  +2019

certificaat

koninklijk besluit

Er was in  2012 heel wat te doen rond het Koninklijk Besluit dat de modernisering van bestaande liften oplegt. In de zomer van 2012 werd er een ontwerptekst van Koninklijk Besluit opgesteld door de minister bevoegd voor de bescherming van de veiligheid van de consumenten Johan Vande Lanotte (sp.a) en van de minister van Werk Monica De Coninck (sp.a). Hiermee werd duidelijk welke richting men met de modernisering van de liften wou uitgaan. Met de publicatie in het Belgisch Staatsblad is er nu eindelijk definitieve zekerheid.

Een Koninklijk Besluit van 9 maart 2003 legde de modernisering van de bestaande liften op. De data waartegen alle liften moesten gemoderniseerd zijn, werden door een wijziging van het KB van 9 maart 2003 uitgesteld, deels naar 1 januari 2013 en deels naar 1 januari 2018. In het recente verleden is er grote onduidelijkheid ontstaan over het feit of de termijnen van de modernisering van de liften opnieuw zouden worden verlengd.

Met de publicatie van het Koninklijk Besluit van 10 december 2012 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften verschenen in het Belgisch Staatsblad van 19 december 2012 is er eindelijk duidelijkheid gekomen met betrekking tot de verplichte modernisering van de liften.

In het KB wordt de termijn van de modernisering van een lift overeenkomstig de veiligheidsaspecten vastgelegd in functie van het jaar van de inbedrijfstelling van de lift. Er wordt gesteld dat het een goede zaak is om de modernisering van liften in de tijd te spreiden door eerst de gemakkelijkst te moderniseren liften aan te passen en de sector de tijd te geven om alternatieve oplossingen te ontwikkelen voor oude liften.

Datum van inbedrijfstelling

vanaf 1 april 1984
van 1 januari 1958 tot 31 maart 1984
voor 1 januari 1958

Termijn van de modernisering

ten laatste 31 december 2014
ten laatste 31 december 2016
ten laatste 31 december 2022

Daarnaast wordt de fasering van moderniseringswerken afgeschaft. Er wordt eenzelfde datum bepaald voor het geheel van de veiligheidsmaatregelen, of het nu gaat om een elektronisch veiligheidsgordijn en de positieve vergrendeling of andere maatregelen. Aan de technische inhoud van de veiligheidsmaatregelen zelf wordt niets gewijzigd. De risicoanalyse van de liften zal voortaan uiterlijk om de vijftien jaar moeten worden uitgevoerd in plaats van om de tien jaar.

Bijkomende informatie vindt u hier.

Meer info over het KB van 10 december 2012 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften verschenen in het Belgisch Staatsblad van 19 december 2012 vindt u hier.